Дневен ред

 

ДНЕВЕН РЕД

за провеждане на научна конференция с международно участие


Тема: „Единно европейско въздушно пространство – предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса

 

Посвещава се на сто и петата годишнина от създаването на Българската авиация и на сто годишнината на изтребителната авиация.

 

Съорганизатори: ВВС на Република България, Фондация „Български криле“ и Фондация Български ВВС“.

 

Време и място на провеждане: 11 октомври от 9:00 до 17:30 часа, Централен военен клуб – София.

 

Време Мероприятия
11 октомври 2017 г.
08:00-8:50 Регистрация
  Научен секретар

д-р Калоян Панчелиев, фондация „Български криле“

  Модератор проф. д-р инж. Е. Манев, генерал-майор ор, УниБИТ, изп. директор на фондация „Български криле“
09:00-09:20 Откриване: Е. Манев, Спас Н. Спасов

Приветствия към ВВС на Република България и участниците в конференцията от:

1.      Президент на Република България и Върховен Главнокомандващ на Въоръжените сили г-н Румен Радев, о. р Генерал-майор, военен пилот-инструктор първи клас.

2.      Министър на отбраната на Република България д-р Красимир Каракачанов.

3.      Председател на Комисията по отбрана в 44-то Народно събрание на Република България г-н Константин Попов, о. р. Генерал, военен пилот-инструктор първи клас.

4.      Началник на отбраната Генерал-лейтенант Андрей Боцев.

5.      Генерален директор на ДП „Ръководство на въздушното движение“ г-н Георги Пеев.

6.      Командир на СКС генерал-лейтенант Любчо Тодоров.

7.      Командир на Сухопътни войски генерал-майор Михаил Попов.

8.      Командир на ВМС Вицеадмирал Митко Петев.

9.      Началник на ВА „Г. С. Раковски“ Генерал-майор Груди Ангелов.

10.  Началник на НВУ „В. Левски“ Бригаден генерал Пламен Богданов.

11.  Началник на ВВМУ Флотилен адмирал проф. дн  Боян Медникаров.

12.  Президент на Институт по металознание, съоръжения и технологии „Академик Ангел Балевски“, Академик Стефан Воденичаров.

13.  Ректор на УниБИТ проф. дн Стоян Денчев.

14.  Ректор на ВУСИ, гр. Пловдив проф. д-р Георги Манолов.

15.  Ректор на ТУ София, Филиал в гр. Пловдив, проф. д-р Въльо Николов.

16.  Председател на УС на Асоциацията на свръхлеката авиация в Република България Военният и граждански пилот-инструктор първи клас г-н Цветан Емилов Доганов, о. р. полк.

17.  Председател на УС на Българска авиационна асоциация г-н Ангел Георгиев, военен пилот-инструктор първи клас, о. р. полк.

09:20-09:40

Панел 1

Доклад 1: „Инициативата „Единно европейско небе“ и влиянието й върху способностите на ВВС да изпълняват мисиите и задачите си в националното и в европейското въздушно пространство“, генерал-майор Цанко Стойков, военен пилот-инструктор 1-ви клас, Командир на ВВС.
09:40-10:00 Доклад 2: „Бъдеще на авиационните технологии – SESAR”, г-н Веселин Стоянов, Директор на Дирекция “Европейски програми, проекти и стратегии”, ДП РВД.
10:00-10:20 Доклад 3: „PC-12 NG and Specter Surveillance System“, г-н Франк Бетс, директор „Продажби“ и г-н Паскал Бурги, управител „Поддръжка клиенти“, фирма „Пилатус еъркрафт“
10:20-10:45 Доклад 4: Тема – уточнява се, старши полковник Лю Вейдон, Докладчик подполковник Сю Тие, КНР
   
10:45-11:15 Кафе пауза
   
Панел 2 Модератор проф. д-р инж. Е. Манев, генерал-майор ор, УниБИТ, изп. директор на фондация „Български криле“
11:15-11:30 Доклад 5: „Споделен или ограничен суверенитет“, проф. д-р Стефан Мичев, УниБИТ.
11:30-11:45 Доклад 6:  „Суверенитетът – абсолютизация или квазисуверенност“, г-н Станимир Илчев, Народен представител в 39-то и 40-то Народно събрание и член на европейския парламент 2009-2014 г., фондация „Български свят“.
11:45-12:00 Доклад 7: „Национален суверенитет и отбрана“, г-н Иван Иванов

о. р. полк., инж., изпълнителен директор на Център за изследване на политиките, сигурността и отбраната (ЦИПСО) и Председател на Конфедеративния съвет на Конфедерацията на обществените организации от сигурността и отбраната (КООСО), зам.-министър на отбраната в периода 2013-2014 г.

12:00-12:15 Доклад 8: „Подход за изучаване на сигурността и за разработване на стратегия за развитие на българските военновъздушни сили“, проф.

д-р Евгени Манев, УниБИТ, изп. директор на фондация „Български криле“.

12:15-12:30 Доклад 9: „Перспективни направления за развитие на Българската авиация до 2040 г.“, проф. дн Димитър Недялков, ВА „Г. С. Раковски“.
12:30-12:45 Доклад 10: „Антихеликоптерна мина, разработвана от ИМСТЦХА-БАН“, проф. дн Николай Личков и доц. д-р Венцислав Пехливански.
12:45-13:00 Доклад 11: „Конструктът „осведоменост за ситуацията в полет“ – психологически подход, доц. д-р Румяна Краева, ВА „Г. С. Раковски“.
   
13:00-14:00 Обяд
   
Панел 3 Модератор проф. дн Димитър Недялков, ВА „Г. С. Раковски“
14:00-14:15 Доклад 12: „Системен/комплексен подход за изграждане и поддържане на необходимите способности на изтребителната авиация“, г-н Красимир Вътов, о. р. полк., военен пилот-инструктор 1-ви клас.
14:15-14:30 Доклад 13: „Поуки от практиката при обучение на авиационни специалисти от фирма Йотов и Син, България“, докладчик г-н Васил Димитров о.р. бр. генерал, военен пилот-инструктор 1-ви клас.
14:30-14:45 Доклад 14: „Проблеми при усвояване и експлоатация на безпилотни летателни апарати“, доц. д-р Атанас Димитров Начев, ТУ-София, Филиал Пловдив.
14:45-15:00 Доклад 15: „Стратегически измерения на критичната инфраструктура в киберпространството“, докторант Десислава Стоева, УниБИТ.
15:00-15:15 Доклад 16: „Особености в осигуряване безопасността на полетите на вертолет с окачваема система за пожарогасене“, г-н Ивайло Марков Георгиев, ТУ-София, Филиал Пловдив.
15:15-15:30 Доклад 17: „Възможности за експлоатация по техническо състояние на спирачната система на самолет-щурмовик“, г-н Антон Георгиев Сиромашки, ТУ-София, Филиал Пловдив.
   
15:30-16:00 Кафе пауза
   
Панел 4 Модератор проф. д-р инж. Е. Манев, генерал-майор ор, УниБИТ, изп. директор на фондация „Български криле“
16:00-16:15 Доклад 18: „Собствени честоти на трептене на лекомоторен самолет, задвижван от ДВГ“, г-жа Антония Петрова Райдовска, ТУ-София, Филиал Пловдив.
16:15-16:30 Доклад 19: „Параметри на началната скорост на проектива във функция на геометрията на канала на цевта“, г-н Валентин Георгиев Бачев, ТУ-София, Филиал Пловдив.
16:30-16:45 Доклад 20: „Параметри на процеса изстрел във функция на геометрията на нарезите на цевта“, г-н Атанас Запрянов, ТУ-София, Филиал Пловдив.
16:45-17:00 Доклад 21: „Анализ на съдържанието на бойните задачи на противоборстващите групировки, броя на успешно проведените атаки от изтребителните орляци и съотношението на силите при съюзническите нападения срещу София в периода 14.XI.1943-17.IV.1944 г.“, г-н Мануш Христов, НВУ „В. Левски“, Факултет Авиационен, гр. Д. Митрополия.
17:00-17:15 Доклад 22: „Електронна логистика във ВВС“, д-р Калоян Панчелиев, Фондация „Български криле“.
17:15-17:30 Закриване на конференцията – Е. Манев, С. Спасов

 

Бележка: Организаторите си запазват правото да променят плана за презентации на докладите в зависимост от тяхната тематика, брой и срок на предостявяне.

За въпроси и контакти: проф. д-р инж. Е. Манев, генерал-майор ор, УниБИТ, изп. директор на фондация „Български криле“ (e-mail: bg_wingsb@abv.bg, мобилен тел. 0896 21 64 11).

д-р Калоян Панчелиев, учредител на фондация „Български криле“ и научен секретар (e-mail: bg_wingsb@abv.bg).