Конференция 2016 – План за провеждане

 

ПЛАН

ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ

Тема: „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“

Организатори: Фондация „Български криле“ и Военна академия „Г. С. Раковски“

Под патронажа на Началника на отбраната ген. Константин Попов

Място на провеждане: Аула „Г. С. Раковски“, ВА „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“ № 82, София

Време: 11-12.10.2016 г. (вторник, сряда)

Първи ден – 11.10.2016
Регистрация – 9:00-9:30
Откриване на научната конференция и лекция на почетния лектор
Откриване на Конференцията от съорганизаторите. 1. Ген. м-р Т. Дочев, Началник на ВА „Г. С. Раковски“

2. О. р. ген. м-р проф. д-р Е. Манев, ИД на Фондация „Български криле“

9:30-9:35

9:35-9:40

Приветствия към конференцията 1. Доц. д-р Орхан Исмаилов, –Заместник-министър на отбраната на Р България

2. Началник на отбраната – ген. К. Попов

3. Командир на ВВС – ген. м-р Цанко Стойков,

4. Началник на НВУ „В. Левски“ – бр. ген. Пл. Богданов

5. Ректор на УниБИТ – роф. д. ик. н. Стоян Денчев,

9:40-9:45

 

 

9:45-9:50

 

9:50-9:55

 

9:55-10:00

 

10:00-10:05

Проф. д.ик.н. Димитър М. Иванов, почетен лектор Икономическа и геополитическа криза и хаос: рискове и предизвикателства към стратегията за национална сигурност и отбрана на Република България

Economic and Geopolitical Crisis & Chaos: Risks and Challenges to the National Security and Defense Strategy of Bulgaria

10:05-10:25
Въпроси 10:25-10:35
Обща снимка на участниците в конференцията и кафе пауза 10:35-11:00
Съвременни измерения на националния въздушен суверенитет – предизвикателства и възможности пред въздушния суверенитет и бизнеса
  Първи панел – 11:00-12:30

Модератор – проф. д-р Е. Манев

О. р. ген. л-т, д-р Николай Крушков, доктор Регионални и национални заплахи за сигурността. Възможни сценарии

Regional and Domestic Security Threats. Scenarios and implications

11:00-11:15
Въпроси 11:15-11:20
О.р. Вадм. д-р Емил Люцканов, доктор Въздушният и морски суверенитет – водещ системен фактор при изграждане на съюзната отбрана 11:20-11:35
Въпроси 11:35-11:40
Полк. Косьо Коев – ВВС –

сектор ВРВД

Инициативата Single European Sky (SES) и в лиянието му върху способностите на ВВС да изпълняват мисиите и задачите си в националното и в европейското въздушно пространство 11:40-11:55
Въпроси 11:55-12:00
Проф. дтн Иван Гарванов, Зам.-ректор на УниБИТ Откриване на летящи цели използвайки GPS сигнали 12:00-12-15
Въпроси 12:15-12:20
  Работен обяд – 12:20-14:00
   
  Втори панел – 14:00-15:20

Модератор – доц. д-р инж. Ат. Начев

1 Д-р инж. Д. Колибаров, доц. д-р инж. Ат. Начев, ТУ – София, фил.Пловдив Предложения за рационално прилагане на административните процедури и дейности при управление на въздушното пространство 14:00-14:15
Въпроси 14:15-14:20
2 Елеонора Добрева, докторант в Катедра “ВВС и ПВО” във ВА „Г. С. Раковски“ Единната система за управление на въздушното пространство на Република България, фактор за сигурността във въздухоплаването 14:20-14:35
Въпроси 14:35-14-40
3 О.р. полк. професор дтн инж. Николай Личков, ИМСТЦХА-БАН Възможности за противодействие на безпилотни летателни апарати 14:40-14:55
Въпроси 14:55-15:00
4 Доц. д-р инж. Ат. Начев, ТУ – София, фил. Пловдив Рискове, безопасност и отговорности при експлоатиране на безпилотни летателни апарати 15:00-15:15
Въпроси 15:15-15-20
Кафе пауза 15:20-15:50
Трети панел – 15:50-17:00

Модератор – проф. д-р Е. Манев

1 Доц. д-р Марин Игнатов Оценка на културата за безопасност и мениджмънта на екипажа

Safety culture assessment and crew management

15:50 16:05
Въпроси 16:05-16:10
2 Проф. д-р инж. Георги Христов, РУ А. Кънчев Приложение на безпилотните летателни апарати за дигитализация и 3D реконструкция на археологически комплекси 16:10-16:25
Въпроси 16:25-16:30
3 Елена Стоянова, Експерт в Авиационен учебен център – летище София Усъвършенстване на оборудването за осигуряване на авиационна сигурност 16:30-16:45
Въпроси 16:45-16:50
Обобщаване за деня 16:50-17:00
Втори ден– 12.06.2016
Първи панел – 9:00-10:30

Модератор – д-р Калоян Панчелиев

1 Доц. д-р Валентин Пенев, Gary Rowlands, Георги Георгиев, Пламена Андреева, Институт по системно инженерство и роботика, БАН Евтини „умни“ оръжия произведени от БЛА (UAV) 9:00-9:15
Въпроси 9:15-9:20
2 Подп. доц. д-р Милен Атанасов, асистент Слав Митев, НВУ „В. Левски”, факултет „Авиационен”, катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” Точност на навигационните комплекси при странично ешелониране 9:20-9:35
Въпроси 9:35-9:40
3 Подп. доц. д-р Милен Атанасов, асистент Слав Митев, НВУ „В. Левски”, факултет „Авиационен”, катедра „Тактика, въоръжение и навигационна подготовка” Точност на навигационните комплекси при надлъжно ешелониране 9:40-9:55
Въпроси 9:55-10:00
4 Огнян Огнянов, Управител на фирма О&K и член на УС на клъстера „Aerospace technologies, research and applications“ (CASTRA) Система и организация на съвместно използване на въздушното пространство от пилотируеми и безпилотни летателни апарати 10:00-10:15
Въпроси 10:15-10:20
5 Доц. д-р Румяна Карева,

Жулиета Танева, ВА „Г. С. Раковски“

Модел за изследване на организационния климат на безопасност на полетите в системата на Военновъздушните сили 10:20-10:35
Въпроси 10:35-10:40
  Кафе пауза – 10:40-11:10
   
Втори панел – 11:10-13:00

Модератор – проф. д-р Е. Манев

Д-р Свилен Александров, „Промакс 99“ ООД Българският опит в изграждането на системи за командване и управление на сили и средства в интерес на въздушния суверенитет на страната 11:10-11:25
Въпроси 11:25-11:30
Борден инж. инструктор Иван Николов, Българска авиационна асоциация TCAS-системи 11:30-11:45
Въпроси 11:45-11:50
Д-р Петрана Кокудева, ВА „Г. С. Раковски“ Подобряване на радарното покритие при осигуряване на сигурността на въздухоплаването 11:50-21:05
Въпроси 12:05-12:20
Доц. д-р Любосвет Стоев,

Деян Стоев, ВА „Г. С. Раковски“

Киберизмерения на авиационната сигурност 12:20-12:35
Въпроси 12:35-12:40
Г-жа Зорница Папирска, докторат в кат. ВВС и ПВО, ВА „Г. С. Раковски“ Управление на риска от преумора – предизвикателство пред оперативната гъвкавост на авиокомпаниите 12:40-12:55
Въпроси 12:55-13:00
Д-р Калоян Панчелиев, УниБИТ Въздухоплавателната станция в проекта за морска база Бору-гьол на Бяло море (1918 г.) 13:00-13:05
Въпроси 13:05-13:10
Обобщаване за деня и за конференцията и закриване 13:10-13:20