Конференция 2017 – Долна Митрополия

ЮБИЛЕЙНА НАУЧНА КОНФЕРЕНЦИЯ С МЕЖДУНАРОДНО УЧАСТИЕ НА ТЕМА:

„СЪВРЕМЕННИ ТЕНДЕНЦИИ В АВИАЦИОННОТО ОБУЧЕНИЕ” – 2017

 

КОНФЕРЕНЦИЯТА СЕ ПРОВЕЖДА ПОД ПАТРОНАЖА НА

ГЕНЕРАЛ-МАЙОР ИНЖ. ЦАНКО СТОЙКОВ

КОМАНДИР НА ВОЕННОВЪЗДУШНИТЕ СИЛИ

 

СЪОРГАНИЗАТОРИ:

 

НАЦИОНАЛЕН ВОЕНЕН УНИВЕРСИТЕТ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ”, ФАКУЛТЕТ “АВИАЦИОНЕН”

И ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ КРИЛЕ“

СЪЮЗ НА УЧЕНИТЕ БЪЛГАРИЯ КЛОН ПЛЕВЕН

 

 

П Р О Г Р А М А

 fakultet

18-19 май 2017 г.

Факултет „Авиационен“, гр. Долна Митрополия

 

О Р Г А Н И З А Ц И О Н Е Н   К О М И Т Е Т

 

СЪПРЕДСЕДАТЕЛИ:

бригаден генерал инж. Пламен Богданов – Началник на  НВУ „Васил Левски“

проф. д-р инж. Евгени Манев генерал-майор о. р. – ИД на Фондация „Български криле“

 

ЗАМЕСТНИКПРЕДСЕДАТЕЛ:

полк. доц. д-р инж. Марин Маринов –

Декан на факултет „Авиационен” на НВУ “В. Левски”

 

НАУЧЕН СЕКРЕТАР:

подп. доц. д-р инж. Живо Петров –

Зам.-декан на факултет “Авиационен” на НВУ “В. Левски”

 

ТЕХНИЧЕСКИ СЕКРЕТАРИ:

подп. д-р инж. Любомир Митов – Факултет “Авиационен” на НВУ “В. Левски”

м-р д-р инж. Мартин Камбушев – Факултет “Авиационен” на НВУ “В. Левски”

к-н инж. Ивайло Точев – Факултет “Авиационен” на НВУ “В. Левски”

д-р Калоян Панчелиев – Фондация „Български криле“

 

ТЕМАТИЧНИ  НАПРАВЛЕНИЯ

 

  1. Авиационна и космическа техника.
  2. Военни науки, навигация и въоръжение.
  3. Електроника и радиотехника.
  4. Електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи.
  5. Природо-математически науки.
  6. Социални, хуманитарни науки и филологии.
  7. Медицина.
  8. Приложни науки в интерес на отбраната.
  9. Съвременни тенденции в авиационния летателен тренинг.

ПЛЕНАРНО ЗАСЕДАНИЕ
18.05.2017 г. – 10.00 до 12.30 часа

 

 

ПРИВЕТСТВИЕ:

ОТ НАЧАЛНИКА НА НВУ “ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ –

бригаден генерал инж. Пламен Богданов

 

 

                    ДОКЛАДИ:

1.

2.

 

               ПРЕЗЕНТАЦИИ НА ФИРМА

1.

2.

 

ОБЯД

 

18.05.2017 г. – 12.45 до 13.45 часа

 

СТАТИЧЕН И ДИНАМИЧЕН ПОКАЗ НА АВИАЦИОННА ТЕХНИКА

 

18.05.2017 г. – 14.00 до 15.30 часа

 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НА ФАКУЛТЕТ „АВИАЦИОНЕН“ ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКАТА НА АВИАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ ЗА НУЖДИТЕ НА ВВС И АВИАЦИОННИЯ СЕКТОР

 

18.05.2017 г. – 15.30 до 16.00 часа

 

ДИСКУСИЯ ЗА ОБРАЗОВАНИЕТО И ОБУЧЕНИЕТО НА АВИАЦИОННИ СПЕЦИАЛИСТИ

 

18.05.2017 г. – 16.00 до 17.00 часа

 

КОКТЕЙЛ – БАЗА ЗА ТРЕНИРОВКА И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА УАГ „Г. БЕНКОВСКИ“  – ПАРК КАЙЛЪКА

 

18.05.2017 г. – 18.30 часа

19.05.2017

ПРОГРАМА

 

Секция 01.1.: Авиационна и космическа техника

Председател: доц. д-р. инж. Иван Иванов Маринов
Секретар: Подп. д-р инж. Асен Ангелов Маринов
Зала: Б-205

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

 

Секция 02.1.: Военни науки, навигация и въоръжение.

Председател: Подп. доц. д-р инж. Милен Атанасов Атанасов
Секретар: ас. Иван Колев Иванов
Зали: А413, А-501

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

 

Секция 03.1.: Радиотехника и електроника

Председател: доц. д-р инж. Георги Валентинов Станчев
Секретар: м-р гл. ас. д-р инж. Пеньо Господинов Пенев
Зала: А-401

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

 

 

Секция 04.1.: 4. Електротехника, автоматика, информационни технологии и компютърни системи

 

 

Председател: подп. доц. д-р инж. Стефан Савов Билидеров
Секретар: м-р гл. ас. д-р инж. Мартин Миленов Камбушев
Зала: А-310

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

 

 

Секция 05.1.: Природо-математически науки

Председател: проф. д.м.н. Косто Вълов Митов
Секретар: доц д-р инж. Марин Йорданов Райков
Зала: Г-108

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

 

Секция 06.1.: Социални, хуманитарни науки и филологии.

 

Председател: доц. д-р Владислав Георгиев Симонлийски
Секретар: Красимира Дилкина
Зала: Б-317

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

Подсекция 06.1.2.: Филологии

Председател: ст. преп. Ваня Кацарска
Секретар: преп. Явор Върбанов
Зала: Б-417

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

Секция 07.1.: Медицина

Председател: М-р. д-р Владислав Иванов
Секретар: ас. Слав Димитров Митев
Зала: А – 317

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

 

Секция 08.1.: Приложни науки в интерес на отбраната

Председател: проф. д-р Атанас Кирилов
Секретар: ас. Галина Тодорова
Зала:  А-405

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа

 

 

 

Секция 09.1.: Съвременни тенденции в авиационния летателен тренинг

Председател: Проф. д-р инж. Евгени Манев, генерал-майор о. р.
Секретари: Доц д-р Владимир Светославов Савов

Д-р Калоян Панчелиев

Зала: А-225

Заседание – 19.05.2016 г.

9.00 – 14.00 часа