Конференция 2016

Фондация „Български криле“ и ВА „Г.С.Раковски“

 

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ

в първа международна научна конференция

 

„Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“

11-12 октомври 2016 г.

ВА „Г.С.Раковски“, София

 

Връзка: План за провеждане

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

 

Фондация „Български криле“ е основана през 2015 г. като сдружение с нестопанска цел в обществена полза. Една от нейните цели е иницииране, организиране и подпомагане на дейности, свързани с развитието и утвърждаването на българските ВВС и авиационната идея във всички нейни аспекти.

По случай 16 октомври – Празник на авиацията и Военновъздушните сили на Р България, фондация „Български криле“ и ВА „Г. С. Раковски“ организират научна конференция с международно участие на тема: „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнеса“. Конференцията ще се проведе на 11-12 октомври 2016 г. във Военна академия.

Имаме удоволствието да поканим Вас и ръководената от Вас организация за участие в научната конференция.

Прилагаме първоначален вариант на програмата за научната конференция.

Моля заявките за участие, темите на докладите и кратка анотация на същите (5-8 стандартни реда) да се изпратят до 20 септември 2016 г. на електронен адрес: bg_wingsb@abv.bg.

Оформянето на докладите да бъде съгласно изискванията посочени в Приложението към настоящата покана.

Благодарим Ви за съдействието!

С уважение:

О.р. генерал-майор проф. д-р Евгени Манев

ИД на фондация „Български криле“

 

 

 

План за организиране и провеждане на научна конференция с международно участие

Тема: „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред въздушния суверенитет и бизнес“.

Организатори: Фондация „Български криле“ и Военна академия „Г. С. Раковски“.

 

Място на провеждане – ВА „Г. С. Раковски“, бул. „Евлоги и Христо Георгиеви“, № 82, София,

 

Време: 11-12.10.2016 г. (вторник, сряда)

 

Цел: Да се постави началото на ежегоден научен форум за дискусия по темата на научната конференция: „Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства“ като се привлекат участници-експерти от научните среди, Въоръжените сили на РБ, гражданските бизнес авиационни организации и авиационните организации с нестопанска цел за публично обсъждане на новостите в авиацията и перспективите за развитие на използване на въздушното пространство и осигуряване на въздушния суверенитет и по-добри условия за бизнеса.

 

 

Време Мероприятия
ПЪРВИ ДЕН
8:30-9:30 Регистрация
9:30-10:15 Приветствия към Конференцията
10:15-10:45 Снимка на участниците в НК пред Паметника на Г. С. Раковски
10:45-12:15 ПРЕДСТАВИТЕЛЕН ПАНЕЛ

(Бележка: ако има представители на международни авиационни производители – ще им бъде предоставено време за презентации, при което останалите панели се изместват назад. Ако се наложи – ще се продължи и на следващия ден или ще се ограничи времето за презентации на докладите, за да се завърши на 11.10.2016)

ПЛЕНАРНИ ДОКЛАДИ
10:45-12:15 1.    Единно европейско въздушно пространство – същност и предизвикателства пред РБ (30 мин.)

2.    Въздушен суверенитет, предизвикателства контекста на съвременните системи за сигурност (30 мин.)

3.    Авиационните организации с нестопанска цел в контекста на единно европейско въздушно пространство – възможности, предизвикателства, проблеми. (30 мин.)

12:15 – 14:00 Работен обяд
ПАНЕЛИ
14:00-15:30 ПЪРВИ ПАНЕЛ: „Въздушен суверенитет в коалиционен формат“
15:30-16:00 Кафе пауза
16:00-17:30 ВТОРИ ПАНЕЛ: „Използване на въздушното пространство за граждански и бизнес цели“
ВТОРИ ДЕН
09:30 – 11:00 ТРЕТИ ПАНЕЛ: АВИАЦИОНЕН БИЗНЕС С ПИЛОТИРУЕМИ ЛЕТАТЕЛНИ АПАРАТИ
11:00 – 11:30 КАФЕ ПАУЗА
11:30 – 13:00 ЧЕТВЪРТИ ПАНЕЛ: БЕЗПИЛОТНИ ЛЕТЕТЕЛНИ АПАРАТИ – ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА, ПРОБЛЕМИ ЗА БИЗНЕСА
13:00 – 13:10 Закриване на конференцията

Прикачени документи:

Програма (docx)

Общи изисквания за оформяне на докладите (docx)

ЗАЯВКА за участие в научната програма на конференцията (docx)